АМЕКА

АМЕКА

Фирма "АМЕКА ООД" е основана в началото на 1993 г. oт Георги Кескинов и Боян Бонев - машинни
инженери, бивши сътрудници на Централния институт за металорежещи машини в София. Съставът
на фирмата е подбран измежду най-способните инженери и механици от областта на металорежещите
машини и допълнително разширяван с млади кадри,подбирани на конкурсна основа.

Във фирмата работят постоянно 25 сътрудници - машинни конструктори, електронни специалисти и
софтуеристи, монтьори и механици, бизнес администрация. Най-модерни условия за работа
са осигурени след нанасянето на фирмата в своя собствена сграда от 1300 кв. м. през 1998 г.