Ротори и котви

Канална изолация

Канална изолация

Формоване на секции

Формоване на секции

Монтаж на роторни секции

Монтаж на роторни секции

Усукване на роторни секции

Усукване на роторни секции

Набиване на колектори

Набиване на колектори

Монтаж на припой

Монтаж на припой

Заваряване на секции

Заваряване на секции

Банджиране на намотки

Банджиране на намотки

Пещ импрегнационна

Пещ импрегнационна

Фрезоване миканитова изолация

Фрезоване миканитова изолация

Балансиране

Балансиране

Комплексно изпитване

Комплексно изпитване