Охладителни системи ВОРТЕК

Охладителни системи ВОРТЕК

Vortec

Специални продукти за охлаждане, загряване, почистване, премахване на прах и стружки и други производствени приложения, работещи със сгъстен въздух.

АМЕКА ООД е представител на продуктите на Vortec за България.

През 1961г. ITW Vortec става първата компания, която развива и прилага успешно в практиката технологията на тръбата Вортекс във вид на ефикасни решения за охлаждане. Оттогава и до днес Vortec продължава да усъвършенства и разшрява нейното приложение, както и да развива и други способи за по-висока производителност при използването на сгъстен въздух. Продуктовата гама на Vortec, предназначена за точково охлаждане, охлаждане на електрошкафове, усилване на въздушната струя, продухване и отвеждане на замърсявания, увеличава производителността на използваното оборудване и производствени технологии и елиминира нуждата от скъпите методи на охлаждане и усилване на въздушната струя. Всички продукти на Vortec са предназначени за повишаване на промишлената производителност.

Тръбата Вортекс е открита през 1930г. от френския физик Жорж Ранк. Принципът й на работа е следният:

Флуидът (въздух), въртящ се около определена ос (като торнадо) се нарича вортекс или вихър. Тръбата вортекс създава студен и горещ въздух чрез въвеждане на въздух под налягане в цилиндрична генераторна камера, която го завихря със скорост, достигаща до 1 000 000 об./мин. в момента на изтласкването му по дължината на вътрешните стени в горещия (по-дълъг) край на тръбата. Достигналият висока скорост въздух се загрява при въртенето си, придвижва се към края на тръбата, където част от горещия въдух се изпуска навън посредством монтиран иглен клапан.

Оставащият в тръбата въздух се връща в обратна посока с по-ниска скорост през центъра на идващия отвън въздушен поток. Топлината, създадена от по-бавно връщащия се и по-бавно въртящ се въздух се предава върху бързодвижещият се входящ въздух, в резултат на което се получава охладена въздушна струя, насочена през центъра на генераторната камера и излизаща през срещуположния край от изхода за студен въздух.

Продукти на Vortec:

Направи запитване