Статори

Формоване бобини и шини съединителни

Формоване бобини и шини съединителни

Канална изолация

Канална изолация

Монтаж на секции, бобини и полюси

Монтаж на секции, бобини и полюси

Усукване на статорни секции

Усукване на статорни секции

Комплексно изпитване

Комплексно изпитване