Ново име на латиница

 
Ново име на латиница

Уважаеми партньори, клиенти и доставчици,

Уведомяваме ви, че от 03.08.2018 год. изписването на фирмата ни на латиница се променя на AMEKA LTD (вместо досегашното AMECA LTD). Останалите данни, като адрес, банкови сметки, ЕИК и други са непроменени. Моля тази промяна да въведете във вашата система.